Konjunkturinstitutet (KI) bedömer att lågkonjunkturen blir relativt kortvarig med störst påverkan på företagens produktivitet och arbetslöshet som ökar mindre än under tidigare lågkonjunkturer.