Skatteverket har tydliggjort vad som är gällande vid distansavtal för näringsverksamhet och försäljning mot kontant betalning eller betalning mot kontokort som inte registreras i ett kassaregister.