Skatteverket har ett med ställningstagande beskrivit hur det ekonomiskt korrekta marknadsvärdet bör beräknas vid karaktärsbyte.