Skatteverket har i ett nytt ställningstagande gett sin uppfattning att överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.