Skatteverket har i sin vägledning förtydligat att ett justerat förmånsvärde för bil endast kan medges från och med den kalendermånad då justeringsbeslutet meddelas.