Regeringen föreslår ett jobbpaket för att möta konsekvenserna av det allmänna läget i ekonomin som präglas av hög inflation och höga räntor.