Skatteverket har gjort ett förtydligande gällande avdragsrätt för kapitalförlust vid investeringsbedrägerier.