Boverket ska godkänna bostadsrättsföreningars och kooperativa hyresrättsföreningars val av intygsgivare för ekonomisk plan eller kostnadskalkyl upprättad/ intygad efter den 1 januari 2024.