Statistikmyndigheten (SCB) publicerar en mikroanalys som visar att företag och offentliga organisationer som använder AI är innovationsaktiva i större utsträckning än de som inte gör det.