Skatteverket har uppdaterat sin vägledning avseende innehavskravet för inventarier vid skattereduktion för inventarier som anskaffas 2021.