Skatteverket kommer liksom tidigare att ha tillfälliga brevlådor som komplement till e-tjänst. Från den 19 april finns 37 tillfälliga brevlådor för inlämning i anslutning till skattekontor runt om i landet.