Skatteverket har gjort en ny bedömning att uppgifter om inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst fr.o.m. inkomstår 2023 inte är offentliga. Summerad förvärvsinkomst är fortsatt offentlig.