Inkomstbasbeloppet höjs från 71 000 kronor 2022 till 74 300 kronor 2023, Höjning är med 4,6 procent och speglar förändringen i genomsnittsinkomst mellan år 2021 och 2022.