Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPI var 10,5 % i april 2023, en minskning från mars då den var 10,6 %.