Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om avtagande inflationstakt, trots stigande el- och räntekostnader. Inflationstakten var 5,8% i november 2023 att jämföra med 6,5% i oktober.