Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om inflationstakt på 9,3 procent i oktober, en minskning jämfört med september. Bland annat sjönk elpriserna med nästan 24 procent från september till oktober.