Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 3,1 procent i oktober 2021, en uppgång från 2,8 procent i september.