Inflationstakten var 10,2 procent i december 2022, en uppgång från 9,5 procent i november beroende på en bred prisökning inom livsmedel, ökade elpriser samt ökade transportpriser.