Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en inflationstakt enligt KPI på 5,4 %  i januari 2024, en ökning från december då den var 4,4% vilket till stor del beror på ökande boendekostnader.