Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att inflationstakten enligt KPI var 7,5% i augusti 2023, en minskning från juli då den var 9,3%.