Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång minskade med 4,8 %  i oktober 2023 jämfört med september.