Statistikmyndigheten rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 4,2% i september 2023 jämfört med augusti. Jämfört med september föregående år är ökningen 3,6%.