Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 5,0 % i augusti 2023 jämfört med juli, men minskade på årsbasis med 0,4 % jämfört med augusti 2022.