Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att industrins totala orderingång ökade med 3,6% i februari 2023 jämfört med januari. Jämfört med februari föregående år var minskningen 4,7 %.