Skatteverket har förtydligat ställningstagandet för hur en hyresvärds tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme ska hanteras momsmässigt med anledning av försäljning av el för laddning av fordon.