Regeringen har presenterat höstbudgeten som har inriktning inflationsbekämpning, arbetslinje, ökad trygghet, effektiviserad klimatpolitiken och tillväxt.