Den 1 november sker en höjning av den låga kostnadsräntan på kvarskatt samt på anstånd med skatt, från 1,25% till 2,5%. För första gången sedan 2017 utgår också intäktsränta på skattekontot, om 1,125 %.