Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2023  visar hög tillväxtvilja bland små och medelstora företag,  störst i mycket glesa landsbygdskommuner i Norrlands inland.