Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om den högsta noteringen av inflationstakten sedan 1993. Allmänna prisuppgångar på livsmedel och drivmedel är några av orsakerna.