Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) dom i fråga om moms vid import av vara till Sverige från en plats utanför EU via ett annat EU-land utan deklaration i något av länderna.