Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat delvis prövningstillstånd i mål om huruvida arbetsgivaravgifter ska utgå vid jultidningsförsäljning.