Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) begär förhandsavgörande från EU-domstolen för klargörande av mervärdesskattedirektivet vid laddning av elfordon via laddningsstation.