Högsta domstolen fastslog att brotten att inte upprätta årsredovisning samt underlåtenhet att bokföra för ett bolag under samma räkenskapsår inte ska anses vara samma gärning.