Regeringen föreslår att rekommendationen att ta hänsyn till klimat, miljö, människors hälsa, omsorg om djuren samt sociala och arbetsrättsliga aspekter vid offentlig upphandling blir obligatorisk.