Riksdagen har fattat beslut om nya regler om redovisning utifrån två EU-direktiv för företagens hållbarhetsrapportering samt könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade bolag.