Riksrevisionen inleder granskning av hur effektiv åtgärd möjligheten som infördes i mars 2002 för företag att få tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt har varit.