Riksrevisionen genomför granskning av tillsynen över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt som utförs av Finansinspektionen, länsstyrelserna samt Bolagsverkets uppdrag.