Försäkringskassan (FK) påminner ställföreträdare för en person som får ersättning från FK om att beställa underlag årsredovisningen för att redovisa till Överförmyndarnämnden.