Regeringen har fattat beslut om att ett gasprisstöd till hushåll anslutna till det västsvenska gasnätet kommer att betalas ut med start under våren.