Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat prövningstillstånd för fråga om egentlig hemvist för en i mer än ett år utomlands frihetsberövad person utifrån rätt till garantipension.