Finansinspektionen (FI) har från och med den 1 januari 2024 fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.