Tillväxtanalys rapport visar att den forskning och utveckling (FoU) som sker inom det svenska näringslivet till 93 % utförs av multinationella företag.