Konsumentverket bedömer att kostnaderna för matpriser för hushållen ökar 2024 pga högre tillverknings- och transportkostnader. Elpriset kan komma att sjunka.