Skatteverket har gjort förtydligande angående skatteavtalstillämpning på pension som utbetalas på grund av tidigare anställning i avtalsslutande stat/tredje stat enligt OECD:s modellavtal.