Statistiska Centralbyrån rapporterar att antalet sysselsatta i januari 2022 uppgick till 5 030 000, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 167 000 jämfört med januari 2021.