Statistikmyndigheten (SCB) uppger att arbetslöshetstalet uppgick till 7,3 procent i mars 2023.        5 236 000 var sysselsatta, vilket är en ökning med 144 000 jämfört med mars 2022.