Finansdepartementet bedömer att den ekonomiska utvecklingen med dämpad tillväxt i kombination med svaga arbetsmarknadsutsikter innebär svensk lågkonjunktur t.o.m. 2025.