SCB:s konjunkturklocka visar ett mycket svagt konjunkturläge eftersom hushållskonsumtionen saknar tillväxt och exporten har börjat vika, men det finns tecken på en ökad optimism.