Regeringen aviserar en förstärkning av det ordinarie jobbskatteavdraget i kommande budgetpropositionen för 2024. Förslaget minskar statskassans intäkter med drygt 11 mdkr.