Riksbankens storföretagsundersökning visar ett förmodat sämre konjunkturläge det närmaste halvåret pga energipriser, inflations- och ränteuppgången samt svag utveckling av växelkurs.